ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του BLOG των Επτά Κλειδιών

1. Ρητή συναίνεση Χρήστη. Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσης του eptakleidia.wordpress.com. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του eptakleidia.wordpress.com.

2. Διαχείριση – Πνευματική Ιδιοκτησία. Τo blog eptakleidia.wordpress.com και τα περιεχόμενά σε αυτό, γραπτά, ακουστικά ή οπτικά, όπως και το σύνολο της σύλληψης της ιδέας και του σεναρίου των Επτά Κλειδιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της διαχειρίστριας του blog, σεναριογράφου Πέρσας Τσονάτου, η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 2121/1993, το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Με την αποστολή υλικού προς δημοσίευση παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση κατά της διαχειρίστριας του blog για δήθεν παραβίαση της πνευματικής σας ιδιοκτησίας.

3. Υποχρεώσεις χρηστών. Για τις ηλεκτρονικές διασκέψεις (forum) και προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αναλαμβάνετε την υποχρέωση τήρησης όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και σεβασμού των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς.

4. Περιορισμοί Χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση του blog για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, λ.χ για εξύβριση, δυσφήμιση, spamming και γενικώς προσβλητική συμπεριφορά. Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς την έγγραφη άδεια της διαχειρίστριας. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του ιστοτόπου για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό-σωπο. Οι επισκέπτες του eptakleidia.wordpress.com δεν δύνανται να αναδημοσιεύσουν, διανείμουν, αναπαράγουν, μεταδώσουν, τροποποιήσουν ή μεταφέρουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, σχεδία, απεικονίσεις, διακριτικά γνωρίσματα ή βάσεις δεδομένων που αποτελούν περιεχόμενο του eptakleidia.wordpress.com και πνευματική ιδιοκτησία της διαχειρίστριάς του με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, και για οποιοδήποτε λόγο.

5. Περιορισμός Ευθύνης. Η ομάδα του eptakleidia.wordpress. δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του eptakleidia.wordpress.com γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του eptakleidia.wordpress.com και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το eptak-leidia.wordpress.com δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν.

Η δημοσίευση σεναρίων ή άλλου υλικού, οπτικού ή ακουστικού που αποστέλλονται προς δημοσίευση στο blog eptakleidia.wordpress.com δεν δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση της διαχειρίστριας, ούτε αναιρούν σε καμία περίπτωση την αποκλειστικότητα της διαχειρίστριας στην πνευματική ιδιοκτησία του σενάριο των Επτά Κλειδιών. Με την αποστολή σεναρίων, οπτικού ή ακουστικού υλικού προς την ομάδα eptakleidia.wordpress.com παραιτείστε οποιασδήποτε αξίωσης κατά της διαχειρίστριας του blog για δήθεν προσβολή πνευματική σας ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά να αποστείλετε προς δημοσίευση υλικό που ανήκει σε άλλο δημιουργό χωρίς τη συναίνεσή του. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε τις ποινικές και αστικές κυρώσεις που προβλέπει ο ν. 2121/1993.

6. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους. To blog eptakleidia.wordpress.com διαθέτει υπερσυνδέσμους με δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ομάδα του eptakleidia.wordpress.com δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.

7. Ψηφοφορίες – Παιχνίδια – Διαγωνισμοί. το eptakleidia.wordpress.com παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες ή ελεύθερες απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το eptakleidia.wordpress.com για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη τάση των επισκεπτών του eptakleidia.wordpress.com σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το eptakleidia.wordpress.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το eptakleidia.wordpress.com μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.
Το eptakleidia.wordpress.com διοργανώνει ηλεκτρονικά παιχνίδια εναλλακτικής πραγματικότητας και διαγωνισμούς. Και ως προς αυτά, την αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία των σημάτων, απεικονίσεων και δεδομένων έχει η διαχειρίστρια. Εξαιρείται η απεικόνιση σήματος διαφημιζομένων στο blog.
Η αποστολή προς το eptakleidia.wordpress.com δεδομένων ήχου, λόγου ή εικόνας προς συμμετοχή σε διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανενός είδους νομική υποχρέωση της διαχειρίστριας, ούτε αξίωση για οιοδήποτε έπαθλο
8. Προσωπικά Δεδομένα. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του eptakleidia.wordpress.com υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε αυτό το πλαίσιο δέχεστε η ομάδα του blog eptakleidia.wordpress.com να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλετε αποκλειστικά με δική σας θέληση προς το blog ή σε άλλες επίσημες σελίδες των Επτά Κλειδιών. Σε κάθε περίπτωση το site του eptakleidia.wordpress.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.
Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site του eptakleidia.wordpress.com.

9. Αποζημίωση. Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του eptakleidia.wordpress.com ή της Διαχειρίστριας του eptakleidia.wordpress.com οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου μας αποζημιώσετε πλήρως, σε περίπτωση κατά την οποία υποχρεωθούμε σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη της παρούσας ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Advertisements